IMAGE 2015 Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (e-TYS) Eğitici Eğitimleri Yapıldı

  Başkanlığımız tarafından 2015 yılı eğitim planları doğrultusunda, Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (e-TYS) Eğitici...
IMAGE “İstanbul Tüberküloz Saha Çalışması ve Değerlendirme Programı” Düzenlenmiştir (05-09 Ekim 2015)

Başkanlığımızca İstanbul ilinde tüberküloz kontrol hizmetlerinin yerinde değerlendirilerek mevcut durumun tespit edilmesi ve yabancı...
IMAGE 2015 Yılı “Hekimlere Yönelik Verem Savaşı Sertifikalı Eğitim Programı” Düzenlenmiştir

  2015 Yılı “Hekimlere Yönelik Verem Savaşı Sertifikalı Eğitim Programı” 25-30 Mayıs ve 1-6 Haziran 2015 tarihleri arasında iki...
IMAGE Yardımcı Sağlık Personeli Verem Savaş Eğitimi Yapıldı

Başkanlığımızın 2015 yılı hizmet içi eğitim planı doğrultusunda, “Yardımcı Sağlık Personeli Verem Savaş Eğitimi” 04-16 Mayıs...
IMAGE Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberinin Güncelleme Toplantısı Yapılmıştır.

  Tüberküloz hasta ve yakınlarının tüberküloz hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılında...
IMAGE “Tüberküloz Danışma Kurulu” Toplantısı (26-27 Mart 2015) Ankara’da Yapıldı

  Tüberküloz Daire Başkanlığı Koordinasyonluğunda, Makamın 16/03/2015 tarih ve 60949272/050.03/161 sayılı Oluru ile oluşturulan...
IMAGE “Dünya'da ve Türkiye'de Tüberküloz Sempozyumu” Düzenlendi

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı tarafından 24 Mart 2015...

banner 4 banner 1 banner 2 banner 3